Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học ...

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Số: 198/TB-ĐHSPKT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ---------------

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

                                 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

 

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM xin trân trọng thông báo đến các bạn học sinh sinh viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng về việc tuyển sinh đại học hệ đại học VLVH năm 2015 như sau:

 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH:

1. Công nghệ Chế tạo máy

2. Công nghệ kỹ thuật ô tô

3. Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

4. Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

5. Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

6. Công nghệ thông tin

Thời gian đào tạo: 

- 1,5 năm (Đối với Cao đẳng)

- 02 năm (Đối với Cao đẳng nghề)

- 3 năm (Đối với Trung cấp chuyên nghiệp)

 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển 3 môn (1 môn cơ bản, 1 môn cơ sở và 1 môn chuyên ngành)

- Thời gian thi:

+ Ngày 17 & 18/10/2015.

+ Ngày 14 & 15/11/2015.

- Địa điểm thi và học: tại Trường ĐH SPKT Tp.HCM (Số 01 – Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp.HCM)

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước ngày thi 10 ngày.

 

III. LỆ PHÍ THI: 450.000 đ/thí sinh.

 

IV. BẰNG CẤP:  Bằng Kỹ sư

 

V. HỒ SƠ DỰ THI:

- Hồ sơ gồm:

·        01 bộ hồ sơ đăng ký tự thi (Theo mẫu của trường ĐH SPKT Tp.HCM)

·        Bản sao giấy khai sinh

·        Bản sao văn bằng tốt nghiệp (Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề hoặc Trung cấp chuyên nghiệp)

- Nơi phát và  nhận hồ sơ:

Trường ĐH SPKT Tp.HCM – Phòng Đào tạo không chính quy

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 08 3722.3504

HIỆU TRƯỞNG    

(đã ký)          

 

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Chú ý:

- Các môn thi dành cho SV đã tốt nghiệp Cao đẳng: (Cao đẳng không tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt)

TT

Ngành đào tạo

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Công nghệ Chế tạo máy

Toán

Dung sai đo lường

Công nghệ chế tạo cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Toán

Lý thuyết ô tô

Nguyên lý động cơ đốt trong

3

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Toán

Mạch điện

Cung cấp điện

4

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

Toán

Mạch điện

Kỹ thuật số

5

Công nghệ thông tin

Toán

Kỹ thuật lập trình

Toán rời rạc

 

- Các môn thi dành cho SV đã tốt nghiệp Cao đẳng nghề:

TT

Ngành đào tạo

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Công nghệ Chế tạo máy

Toán

Dung sai đo lường

Công nghệ chế tạo cơ khí

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Toán

Điện động cơ

Nguyên lý động cơ đốt trong

3

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Toán

Mạch điện

Cung cấp điện

4

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

Toán

Kỹ thuật điện tử

Vi xử lý

5

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Toán

Kỹ thuật nhiệt cơ sở

Kỹ thuật lạnh

6

Công nghệ thông tin

Toán

Cơ sở lập trình

Cơ sở dữ liệu

 

- Các môn thi dành cho HS đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp:

TT

Ngành đào tạo

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Toán

Điện động cơ

Nguyên lý động cơ đốt trong

2

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Toán

Mạch điện

Cung cấp điện

3

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

Toán

Kỹ thuật điện tử

Vi xử lý

4

Công nghệ Chế tạo máy

Toán

Dung sai đo lường

Công nghệ chế tạo cơ khí

5

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

Toán

Kỹ thuật nhiệt cơ sở

Kỹ thuật lạnh

6

Công nghệ thông tin

Toán

Cơ sở lập trình

Cơ sở dữ liệu

 

                                                                                                                


    Các Tin Khác:

Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9