Kết Quả Tuyển Sinh Cao Đẳng Chính Quy Năm 2016 Và Kế Hoạch Làm Thủ Tục Nhập Học

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2016

                                                                                                     

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

KẾ HOẠCH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

I. ĐIỂM CHUẨN CHÍNH THỨC:

STT

Tên ngành

Điểm chuẩn

Danh sách trúng tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

18.50

Xem danh sách tại đây

2

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

17.50

Xem danh sách tại đây

3

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

16.50

Xem danh sách tại đây

4

Công nghệ Thông tin

15.25

Xem danh sách tại đây

5

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

17.50

Xem danh sách tại đây

6

Công nghệ KT Điều khiển và Tự động Hóa

16.25

Xem danh sách tại đây

7

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

16.75

Xem danh sách tại đây

8

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

15.50

Xem danh sách tại đây

9

Kế toán

14.50

Xem danh sách tại đây
 

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP TRÚNG TUYỂN TẠI TRƯỜNG: Từ ngày 15/08 đến 19/08/2016 cho tất cả các ngành.

- Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi

- Nộp kinh phí đào tạo.

TT

Ngày

Ngành

Ghi chú

1

15/8/2016

Kế toán;

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông;

Công nghệ Thông tin;

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

Ưu tiên cho thí sinh ở tỉnh làm thủ tục buổi sáng.

Thí sinh ở TPHCM làm thủ tục buổi chiều.

2

16/8/2016

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử;

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh);

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

3

17/8/2016

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí;

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

4

18&19/8/2016

Dành cho những thí sinh chưa làm thủ tục nhập học.

Lưu ý: 

−  Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi (chậm nhất là 17h00 ngày 19/8/2016);

− Nộp kinh phí đào tạo (chậm nhất là 17h00 ngày 20/8/2016).

− Sau thời gian trên thí sinh không thực hiện xem như từ chối nhập học.

− Xét tuyển bổ sung đợt 1 (nếu có) sẽ thông báo sau ngày 19/08/2016.


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


    Các Tin Khác:

Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9