Thông tin tuyển sinh 2016

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
  - - - o0o - - - 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2016.

 

THÔNG BÁO

 Về việc chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Cao đẳng và phương thức xét tuyển năm 2016

 

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Ghi chú

1

 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
(Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp và 
Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp)

C510301

840

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

 

2

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

C510201

600

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

3

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C510205

600

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

4

Công nghệ Thông tin

C480201

520

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

5

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

C510206

240

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

6

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

240

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

7

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

C510303

240

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

8

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông
(Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông và
Chuyên ngành CNKT  Viễn thông và mạng máy tính)

C510302

260

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

9

Kế toán

C340301

130

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

D01(Toán, Văn, Anh)

 

2. Điều kiện đăng ký, cách nộp hồ sơ xét tuyển:

a. Điều kiện đăng ký: Thí sinh tốt nghiệp THPT, và không có môn thi nào thuộc tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01) có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống (trong  kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016) được đăng ký xét tuyển.

b. Cách nộp hồ sơ xét tuyển:

− Nộp trực tiếp tại trường: Phiếu đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển 30.000 đồng (khuyến khích thí sinh nộp bản phôtô giấy chứng nhận kết quả thi).

− Nộp tại bưu điện: Phiếu đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển 30.000 đồng tại bưu điện (khuyến khích thí sinh nộp bản phôtô giấy chứng nhận kết quả thi).

− Đăng ký trực tuyến và nộp lệ phí xét tuyển 30.000 đồng tại trường hoặc tại bưu điện (Lưu ý: Đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc sớm hơn so với các phương thức ĐKXT khác 01 ngày).

3. Phương thức xét tuyển:

a. Căn cứ vào kết quả các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Xét tuyển từ cao xuống thấp tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

b.  Xét 2 nguyện vọng là bình đẳng (nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được tự động xét nguyện vọng 2 bình đẳng với các thí sinh khác).

c. Trong trường hợp ngành có nhiều thí sinh có cùng điểm tổng, điểm các môn thi sẽ được xét ưu tiên theo thứ tự Toán – Lý – Hóa –  Anh – Văn.

4. Thời gian đăng ký – Công bố kết quả - thủ tục nhập học đợt 1.

a. Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 12/8/2016:

b. Công bố kết quả trúng tuyển:

− Trong đợt xét tuyển, mỗi ngày một lần trường CĐKT Cao Thắng sẽ cập nhật thông tin ĐKXT vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia.

− Kết quả trúng tuyển đợt 1 được công bố chậm nhất vào ngày 13/8/2016 tại website www.caothang.edu.vn (trường không gửi thư báo kết quả về nhà. Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập học tại trường).

c. Thủ tục nhập học tại trường: Từ ngày 15/8 đến 19/8/2016 cho tất cả các ngành (Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi và kinh phí đào tạo).

TT

Ngày

Ngành

Ghi chú

1

15/8/2016

Kế toán;

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông;

Công nghệ Thông tin;

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

Ưu tiên cho thí sinh ở tỉnh làm thủ tục buổi sáng.

Thí sinh ở TPHCM làm thủ tục buổi chiều.

2

16/8/2016

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử;

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh);

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

3

17/8/2016

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí;

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

4

18&19/8/2016

Dành cho những thí sinh chưa làm thủ tục nhập học.

Lưu ý:

−  Nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi (chậm nhất là 17h00 ngày 19/8/2016);

− Nộp kinh phí đào tạo (chậm nhất là 17h00 ngày 20/8/2016).

− Sau thời gian trên thí sinh không thực hiện xem như từ chối nhập học.

Xét tuyển bổ sung đợt 1 (nếu có) sẽ thông báo sau ngày 19/8/2016.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


    Các Tin Khác:

Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9