Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt có khả năng:

- Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.

- Thực hiện được các đo đạc và thí nghiệm đối với các hệ thống Nhiệt ( hệ thống lạnh - điều hòa không khí – lò hơi, máy sấy).

- Trang bị điện – điện tử cho hệ thống Nhiệt cơ bản.

- Thiết kế được các hệ thống Nhiệt cơ bản. 

- Thi công được các hệ thống Nhiệt.

- Vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống Nhiệt cơ bản. 

- Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng trình bày vào hoạt động nghề nghiệp. 

- Vận dụng được những kiến thức/kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội và giáo dục thể chất, quốc phòng vào thực tiễn. 

- Giao tiếp, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

 


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 2.022
Tuần này: 10.880
Tháng này: 40.229
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9