Danh sách SV nhận Học bổng Tiếng Anh của Cty Intel Products Vietnam

Các bạn Sinh viên có mặt lúc 13h50 ngày thứ 04 (09/12) tại phòng F5.4 để test Tiếng Anh đầu vào.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

===========================

.:: Danh sách SV Nhận học bổng ::.

===========================

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9