Kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 08/08/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
Số:   891       /TB-TCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  08   năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 08/08/2017

 

I. CÓ 07 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

 STT

HỌ       VÀ     TÊN

NỮ

Năm sinh

VC THUỘC BỘ MÔN

PHÒNG, KHOA

Tốt nghiệp ĐH loại

GHI CHÚ

1

NGUYỄN VĂN HƯỞNG

 

1993

BM Cơ khí chế tạo  

Khoa Cơ khí

Khá

 

2

LÊ NGUYỄN HỮU TRUNG

 

1989

BM Cơ điện tử

Khoa Cơ khí

Khá

 

3

PHAN HUY BẰNG

 

1985

BM Cơ điện tử

Khoa Cơ khí

Khá

 

4

LÝ THỊ NGỌC CHI

x

1991

BM Điện công nghiệp

Khoa Điện – Điện lạnh

Khá

 

5

LÂM HOÀNG CÁT TIÊN

x

1993

BM Điện công nghiệp

Khoa Điện – Điện lạnh

Khá

 

6

TRỊNH QUANG VŨ

 

1994

BM Tự động

Khoa Điện – Điện lạnh

Khá

 

7

TRẦN QUỐC TUẤN

 

1996

BM Cơ khí chế tạo  

Khoa Cơ khí

7.11

 

  * Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 30/08/2017: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 05 bản sao chứng thực CMND và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Sáu ngày 01/09/2017: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

 II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

(Đã ký)                            

LÊ ĐÌNH KHA                      


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9