Kết quả tuyển dụng nhân sự ngày 10/08/2016

 


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG TỔ CHỨC -HC

Số: 1000/TB-CĐKTCT-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 18 tháng   08  năm  2016

 
THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 10/08/2016
 

I. CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại
1 NGUYỄN LÂM ÁNH DƯƠNG x 08/21/1992 BM Văn hóa–Ngoại ngữ Khoa Giáo dục Đại cương Khá
2 NGUYỄN CÔNG THÀNH   11/20/1993 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá
3 HUỲNH XUÂN THÀNH   03/03/1993 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá
4 TRẦN QUANG DANH   02/27/1993 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá
5 NGUYỄN THANH HƠN   09/09/1990 BM Chế tạo cơ khí Khoa Cơ khí Khá
6 LƯƠNG MINH TỰ   02/12/1989 BM Chế tạo cơ khí Khoa Cơ khí Khá

  * Đúng 13g30 chiều thứ Tư ngày 31/08/2016: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản sao chứng thực CMND và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Năm ngày 01/09/2016: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.
 
II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(Đã ký)                               
LÊ ĐÌNH KHA                        

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9