Kết quả tuyển dụng nhân sự ngày 31/08/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG TỔ CHỨC -HC

Số: 1044/TB-CĐKTCT-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 31 tháng   08  năm  2016

 
THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 31/08/2016
 

I. CÓ 06 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

 

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN ĐỨC MẪN   6/6/1990 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Giỏi  
2 NGUYỄN HUỲNH QUANG THIỆN   4/4/1991 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá  
3 PHẠM HỮU ĐỨC   6/10/1992 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 PHẠM DUY THANH   11/9/1988 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sĩ
5 NGUYỄN MINH HẠ x 6/2/1992 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Giỏi  
6 TRƯƠNG MINH NHẬT   3/10/1992 BM Chế tạo cơ khí Khoa Cơ khí Khá  

  * Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 31/08/2016: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 05 bản sao chứng thực CMND và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Năm ngày 01/09/2016: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.
 
II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(Đã ký)                               
LÊ ĐÌNH KHA                        

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9