Phân công trực tết dương lịch 01/01/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 01/01/2018

 

Trực Lãnh đạo: Đ/c TRƯƠNG QUANG TRUNG – Phó Hiệu trưởng

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

01/01/2018

07h30-11h00

NGUYỄN NGỌC THẠNH

K.Cơ khí Động lực

 

13h00-17h00

NGUYỄN QUỐC VĂN

K.Cơ khí

 

  

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12  năm 2017

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha

 


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 162
Tuần này: 5.352
Tháng này: 92.900
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9