Thông Báo Danh Sách HSSV Được Duyệt Nhận Học Bổng Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Cao Thắng Năm Học 2015-2016

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC DUYỆT NHẬN HỌC BỔNG BAN LIÊN LẠC

CỰU HỌC SINH CAO THẮNG NĂM HỌC 2015-2016

 

     Theo thông báo về việc xét chọn HSSV nhận học bổng Ban Liên lạc Cựu học sinh Cao Thắng năm học 2015-2016, có rất nhiều HSSV nộp hồ sơ học bổng cho Ban Thường vụ Đoàn trường. Sau khi Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Liên lạc Cựu học sinh, các Cô chú Cựu học sinh (nước ngoài) xét chọn, đã thống nhất danh sách 40 HSSV được nhận học bổng, mỗi suất 3,7 triệu đồng (danh sách đính kèm).

     Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mời các bạn HSSV có tên trong danh sách được duyệt nhận học bổng tập trung tại Phòng hội thảo (Khu nhà truyền thống) lúc 15 giờ 00 ngày 19/4/2016 (thứ Ba) để được hướng dẫn thủ tục nhận học bổng.

     Các trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ chuyển suất học bổng cho HSSV khác.

     Thông báo này thay thư mời.

        GIÁM HIỆU                   PHÒNG CTCT-HSSV      TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                               

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9