Thông Báo Miễn, Giảm Kinh Phí Đào Tạo Cho Nữ Sinh Kỹ Thuật

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật

 

            Kính gửi:       - Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm

                                   - Các Lớp, Học sinh sinh viên

 

- Nhằm khuyến khích nữ sinh theo học các ngành nghề kỹ thuật, nhà trường miễn, giảm kinh phí đào tạo cho nữ học sinh, sinh viên (HSSV) từ Học kỳ 2 năm học 2015-2016 theo các ngành như sau:

Bậc đào tạo

Các ngành được giảm 50% kinh phí đào tạo

Các ngành được giảm 25% kinh phí đào tạo

Cao đẳng

- CNKT Cơ khí

- CNKT Ôtô

- CNKT Cơ điện tử

- CNKT Nhiệt lạnh

- CNKT Điện-Điện tử

- Công nghệ Tự động

- CNKT Điện tử truyền thông

Trung cấp

- Chế tạo cơ khí

- Sửa chữa cơ khí

- Cơ khí ôtô

- Điện lạnh

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

Cao đẳng nghề

- Chế tạo thiết bị cơ khí

- Nguội sửa chữa máy công cụ

- Hàn

- Ôtô

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

 

- Mỗi học kỳ, sau khi hết thời hạn nộp kinh phí đào tạo, Phòng Tài chính-Kế toán lập danh sách nữ HSSV được miễn, giảm và phối hợp với Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo đến nữ HSSV.

- Nữ HSSV được miễn, giảm mang biên lai đóng tiền kinh phí đào tạo và thẻ sinh viên đến Phòng Tài chính-Kế toán nhận tiền. Trường hợp sau khi đã nhận tiền miễn, giảm, nữ HSSV nghỉ học rút kinh phí đào tạo phải hoàn lại tiền đã được miễn, giảm.

Lưu ý: Không giải quyết miễn, giảm đối với nữ HSSV đóng kinh phí trễ hạn.


                                                                                               GIÁM HIỆU


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9