Kết quả tuyển dụng ngày 13/03/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG TỔ CHỨC -HC
Số: 345/TB-CĐKTCT-TCHC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  17  tháng   03  năm  2014

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 13/03/2014


I- CÓ 09 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY GV DẠY MÔN THUỘC KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 VÕ BÁ KHÁNH TRÌNH   26/03/90 Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực Khá  
2 LÂM ANH   20/02/91 Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực Khá  
3 NGHIÊM HOÀNG HẢI   08/11/86 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 NGÔ PHI THƯỜNG   08/09/91 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
5 HUỲNH DŨNG   02/09/88 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
6 BÙI VĂN LINH   22/10/88 Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
7 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG   20/09/89 Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
8 NGUYỄN VĂN PHỤNG   21/03/84 Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Giỏi Thạc sĩ
9 NGUYỄN QUANG TRUNG   01/01/90 Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí Khá  

  * Đúng 14g00 chiều thứ Sáu ngày 28/03/2014: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.
Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản photo CMND (có chứng thực sao y), và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
  * Ngày 01/04/2014: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường xin tỏ  lời cám ơn sâu sắc vì sự quan tâm đến nhà trường.

  TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(Đã ký)

NGUYỄN CÔNG THÀNH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin tức Thông báo chung Kết quả tuyển dụng ngày 13/03/2014