Khoa Cơ Khí
 
Trang chủ  >  Tin tức  >  Tổng quan
Tăng cỡ chữ Mặc định Giảm cỡ chữ
» Thông tin mới
» Liên kết website
 

Tổng quan

Danh sách giảng viên

(11-05-2010)

Giáo viên Bộ môn Chế tạo cơ khí

TT
Họ và tên
Chức vụ
01
NGUYỄN VĂN
CHÍNH
Giảng viên
02
PHẠM VĂN
CHƯƠNG
Giảng viên
03
VÕ VĂN
CƯỜNG
Giảng viên
04
TẠ NGỌC Ý
THIÊN
Giảng viên
05
NGUYỄN VĂN
MINH
Giảng viên
06
PHAN THỊ CẨM
THANH
Giảng viên
07
NGUYỄN PHÙNG
TẤN
Phó Trưởng - Phụ trách Khoa
08
NGHIÊM TRƯỜNG
THÀNH
Giảng viên
09
PHAN VĂN
TIẾN
Giảng viên
10
LÝ CHÁNH
TRUNG
Giảng viên
11
TRẦN CÔNG
TUẤN
Giảng viên
12
NGUYỄN QUỐC
VĂN
Phó Trưởng Bộ môn CTCK
13
NGUYỄN TẤN
HÙNG
Giảng viên
14
NGUYỄN VĂN
Trưởng Bộ môn CTCK
15
NGUYỄN VĂN
TOÀN
 Trợ Giảng
16
ĐẶNG NGỌC LÊ
VĂN
Giảng viên
17
NGUYỄN VĂN
THÔNG
Phó Trưởng Bộ môn CTCK
18
NGUYỄN ĐỨC
TÀI
Giảng viên
19
NGÔ NGỌC
TUYỀN
 Trợ Giảng
20
NGUYỄN QUANG
TUẤN
Trợ giảng
21
NGUYỄN HẢI
SƠN
Trợ giảng
22
NGUYỄN LONG
PHỤNG
Trợ giảng
23
NGUYỄN QUỐC
THANH
Giảng viên

 Giáo viên Bộ môn Sửa chữa cơ khí
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
01
LƯU CHÍ
ĐỨC
Phó Trưởng Khoa
02
NGUYỄN THÀNH
LÂM
Giảng viên
03
VÕ TÙNG
LINH
Trưởng Bộ môn SCCK
04
LÂM HỮU
HẠNH
Giảng viên
05
LÊ TẤN
LỘC
Giảng viên
06
HÀ  ANH
TUẤN
Giảng viên
07
DƯƠNG MINH
TRÍ
Giảng viên
08
TRƯƠNG NAM
TRUNG
Phó Trưởng Bộ môn SCCK
09
PHẠM MẠNH
TRƯỜNG
Giảng viên
10 ĐẶNG TRUNG DŨNG
Giảng viên
   11 ĐINH TẤN TÀI
Giảng viên
   12 NGUYỄN VIỆT PHONG
Giảng viên
   13 NGUYỄN TRỌNG ANH TUẤN
Giảng viên
   14 TỐNG VĂN TRONG
Giảng viên
15
LÊ HOÀNG
LÂM
Giảng viên
16
LÊ THÀNH
PHONG
Giảng viên
 
Giáo viên Bộ môn Cơ điện tử
 
TT
Họ và tên
Chức vụ
01
NGUYỄN THANH
PHƯỚC
Trưởng Bộ môn CĐT
02
NGUYỄN THỊ
THANH
Giảng viên
03
LÊ THỊ KIỀU
NGA
Giảng viên
04
ĐOÀN CÔNG
ANH
Giảng viên
05
ĐINH HỮU TRƯỜNG
SƠN
Giảng viên
06
ĐỔ THỌ
BÌNH
Giảng viên
07
HOÀNG HỮU
PHƯƠNG
Giảng viên
08
NGUYỄN NGỌC
THÔNG
Giảng viên
09
DƯƠNG VĂN
Giảng viên
10 BÙI ĐỨC HỒNG PHÚC Giảng viên
11 PHAN VĂN DƯƠNG Giảng viên
 

 

 
» Biểu mẫu mới cập nhật
» Tìm kiếm
Gõ tiếng Việt theo kiểu VNI, Telex hoặc VIQR đều được.
» Lượt truy cập
19512
» Lịch