In bài

Cán bộ giảng viên bộ môn ô tô

BỘ MÔN Ô TÔ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

1

VŨ TRÍ XƯƠNG

Trưởng khoa

 

2

NGUYỄN NGỌC THẠNH

Phó khoa/ Trưởng Bộ môn

 

3

VÕ VĂN QUỐC

GIẢNG VIÊN

 

4

NGUYỄN VĂN TRUNG

GIẢNG VIÊN

 

5

LÊ TẤN PHÁT

GIẢNG VIÊN

 

6

LÊ QUANG THỐNG

GIẢNG VIÊN

 

7

NGÔ PHI LONG

GIẢNG VIÊN

 

8

CỔ HOÀI VIỆT

GIẢNG VIÊN

 

9

PHẠM VĂN SANH

GIẢNG VIÊN

 

10

ĐINH NGUYÊN PHÚC

GIẢNG VIÊN

 

11

HỒ VĂN THU

GIẢNG VIÊN

 

12

TRƯƠNG TỬ QUỐC

GIẢNG VIÊN

 

13

TRẦN MINH TÀI

GIẢNG VIÊN

 

14

NGUYỄN THỜI TRUNG

GIẢNG VIÊN

 

15

NGUYỄN TRƯỜNG LĨNH

GIẢNG VIÊN

 

16

HUỲNH PHƯỚC THIỆN

GIẢNG VIÊN

 

17

TRẦN THANH BÌNH

GIẢNG VIÊN

 

18

NGÔ ĐÌNH NHIÊN

GIẢNG VIÊN

 

19

LÂM VŨ THÀNH NHẬT
GIẢNG VIÊN  

20

CHU VIỆT KHOA
GIẢNG VIÊN  

21

NGUYỄN HẢI TRÂN

GIẢNG VIÊN

 

22

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

GIẢNG VIÊN

 

23

VÕ BÁ KHÁNH TRÌNH

GIẢNG VIÊN

 

24

NGUYỄN THÀNH TUYÊN

GIẢNG VIÊN

 

25

NGUYỄN THÁI VINH

GIẢNG VIÊN

 

26

VĂN ÁNH DƯƠNG

GIẢNG VIÊN

 

27

NGỤY QUANG CƯỜNG

GIẢNG VIÊN

 

28

TRƯƠNG QUANG ĐÔ

GIẢNG VIÊN

 

29

NGUYỄN XUÂN HÀ

GIẢNG VIÊN

 

30

VŨ XUÂN VINH

GIẢNG VIÊN

 

31

NGUYỄN BÁ VÕ

GIẢNG VIÊN

 

32

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

GIẢNG VIÊN

 

 

 
Đóng cửa sổ